O nás

Tradícia

Sme geologickou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 1991. V rámci svojich aktivít sa zameriavame na ochranu a starostlivosť o životné prostredie a geologické práce.

Špecializácia

Sústredíme sa na to, v čom sme naozaj dobrí:

Odbornosť

Aktivity našej spoločnosti a kvalifikácia našich odborných pracovníkov si vyžadaju osobitnú odbornú spôsobilosť a pravidelné preškolovanie. Zároveň sme zaviedli a využívame:

ico-document
systém manažérstva kvality
STN EN ISO 9001:2009
ico-document
systém environmentálneho manažérstva
STN EN ISO 14001:2005
ico-document
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
STN OHSAS 18001:2009

Okrem toho sme držiteľom osvedčenia o akreditácií na odber vzoriek zemín, podzemných, povrchových, pitných a odpadových vôd, fyzikálne a chemické skúšky vôd pri odbere v zmysle normy
ISO/IEC 17025:2005.

logo-tuvV prípade vášho záujmu vám radi poskytneme doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť našej spoločnosti a našich odborných pracovníkov.