Ekotechnika

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce sú terénne a technické práce v geológií a životnom prostredí. V tejto súvislosti zabezpečujeme:

  • akreditované odbery vzoriek pitnej vody, podzemnej vody a odpadovej vody
  • akreditované odbery vzoriek zemín a horninového prostredia
  • akreditované laboratórne skúšky
  • skúšky zdrojov podzemnej vody (hydrodynamické skúšky)
  • výrobu a prenájom zariadení na čistenie a úpravu vody
  • technológie a technologické zariadenia pre sanáciu znečistených vôd
  • technológie a technologické zariadenia pre sanáciu znečistených zemín